Podstawowe informacje o firmie.

1/16
Nazwa firmy: *
2/16
Adres obecnej strony internetowej:
3/16
Branża: *
4/16
Oferowane produkty / usługi: *
5/16
Opis rynku i firm konkurencyjnych:

Informacje o projekcie logo. *

6/16
Nazwa, która ma się znaleźć w logo: *
7/16
Hasło / podpis logo / podtytuł:
8/16
Grupa docelowa, do której kierowany jest produkt lub usługa: *
9/16
Czy do logo ma być stworzona księga znaku? *


10/16
Gdzie będzie funkcjonować logo? *

11/16
Jakie elementy ma zawierać identyfikacja wizualna?12/16
Dodatkowe informacje:

Specyfikacja projektu:

13/16
Kolorystyka:
14/16
Oczekiwana stylistyka projektu:


15/16
Przykłady logo, które się Państwu podobają: *
16/16
Co powinien zawierać symbol / znak logo? *
Informacje, na które kierować będziemy przygotowaną ofertę
Copyright ©2021 lookslike.pl Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.